Loading…

Projekty

Projekty
Zamówienia Archiwalne
Data publikacji: 11.04.2017
Nr zamówienia: 2/2017
Przedmiot zamówienia:
„Modernizacja serwisu internetowego www.voicefinder.pl” realizowany jest w ramach programu: Go_Global.pl „Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm”.

  • Zapytanie ofertowe nr 2/2017 Go_Global z dn. 11.04.2017
  • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
  • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – W wyniku przeprowadzonego postępowania do zapytania ofertowego dotyczącego „Modernizacji serwisu internetowego www.voicefinder.pl” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Za najkorzystniejszą Zamawiający uznał ofertę złożoną przez: Info Tech Polska z siedzibą w Warszawie. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz uzyskała maksymalną liczbę punktów -100.


Data publikacji: 31.03.2017
Nr zamówienia: 1/2017
Przedmiot zamówienia:
„Usługa opracowania strategii wprowadzenia na rynki anglojęzyczne innowacyjnych produktów i usług wykorzystujących technologię rozpoznawania mowy” realizowany jest w ramach programu: Go_Global.pl „Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm”.

  • Zapytanie ofertowe nr 1/2017 Go_Global z dn. 31.03.2017
  • Załącznik do zapytania ofertowego
  • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – W wyniku przeprowadzonego postępowania do zapytania ofertowego dotyczącego „Usługa opracowania strategii wprowadzenia na rynki anglojęzyczne innowacyjnych produktów i usług wykorzystujących technologię rozpoznawania mowy” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Za najkorzystniejszą Zamawiający uznał ofertę złożoną przez: T Komp Sp. z o.o. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz uzyskała maksymalną liczbę punktów -100.
Wróć na początek